logo1
22 Jaar ondervinding
In Regsadvokaatdienste

Diedericks Ingelyf is n dinamiese firma geleë in Mosselbaai en het sy ontstaan in 1999 te danke aan die stigter, Stephanus Diedericks (Fanie). Die firma is bykans onmiddellik deur Standard Bank se Aktebesorgers-paneel verwelkom. Hierna het Eerste Nasionale Bank en ABSA gevolg. Fanie het dadelik  besef dat daar ’n groot behoefte in die korporatiewe mark bestaan vir unieke regsdienste en sodoende het die firma as regsdiensteverskaffer by verskeie Maatskappye en Instansies  betrokke geraak. 


Nog ’n mylpaal vir die firma was in 2004 toe Erasmus & Moolman, wat sedert 1989 handeldryf, saamgesmelt het met Diedericks Ingelyf en sodoende verdere kundigheid en ervaring by die Firma gevoeg het. 


Die Firma verskaf ook litigasiedienste aan groot versekeringsinstansies soos Clientele, Hollard, Europe Assist, Zurich om maar ’n paar te noem.


In Februarie 2015 smelt nog ’n Firma, Terblanche van der Berg saam met Diedericks Ingelyf. Terblanche van der Berg was ‘n gevestigde firma wat reeds 6 jaar handel gedryf het in Mosselbaai.


Die blote feit dat kollegas hul kragte en kennis saamspan onder een naam dui op die goeie reputasie van die firma.  Die firma is alombekend vir sy hoogste integriteit en professionaliteit  terwyl kliënte ’n diens op gespesialiseerde vlak ontvang.  Ook die plaaslike Munisipaliteit maak van die Firma se dienste gebruik wat betref litigasie en eiendomsoordragte.


As hul bydrae tot die gemeenskap doen die Firma reeds sedert 2000 al die plaaslike Owerheid se laekoste behuisingsoordragte.

Ontmoet ons toegewyde personeel
Fanie
Fanie Diedericks

Fanie het meer as 18 jaar ondervinding in Arbeidsverhoudinge en as regsadviseur vir Olie- maatskappye.


Nie net het hy sy B.Prok graad by  UNISA verwerf nie, hy het ook ’n BA graad in Sielkunde en Sosiologie verwerf.


Hy  ’n toegelate Prokureur met verskyningsbevoegdheid in die Hooggeregshof, sowel as ‘n Aktevervaardiger. Voorts het hy ’n kursus in Bedryfsleiding suksesvol voltooi aan die Universiteit van Stellenbosch.


Hy is ‘n veelsydige litigant en konsentreer op Familiereg, Siviele reg, Arbeidsreg en Kontraktereg (Testamente, koop-en huurkontrakte, trusts)

Jag en ’n  potjie Gholf is van sy veelsydige belangstellings.

Niel
Niël Moolman

Niël het ‘n BA Regte-graad by die Universiteit van Stellenbosch verwerf.

 

Hierna voltooi hy sy klerk- skap by een van die oudste firmas in Kaapstad terwyl hy ook ’n Diploma in Regte by UCT verwerf.

In 1973 word hy toegelaat as Prokureur en aktever- vaardiger.

 

Daarna verhuis Niël na Mosselbaai en praktiseer as Vennoot by een van die oudste firmas op die dorp.

 

Hy besef toe daar is ’n vraag na ’n firma wat spesialiseer op sekere velde en vorm saam met Mnr Erasmus die Firma  Erasmus & Moolman in 1989.

 

Hy dien vir etlike jare as Kommissaris vir die Klein-eise hof. Ook is hy die stigterslid van die Vista rolbalklub.

 

Niël het ‘n liefde vir ou motors en geniet skiet kompetisies.