“When the [property owners] chose to purchase property within the estate and become members of the Association, they agreed to be bound by its rules” (geneem uit hierdie uitspraak)

Ons weet dat daar besliste voordele daaraan verbonde is om eiendom in ‘n veiligheidslandgoed of ander gemeenskapskema te koop. Eienaars streef na goeie lewenskwaliteit en ‘n hoër potensiaal vir jou eiendom om in waarde toe te neem. 

Neem net kennis dat jy jouself as koper na alle waarskynlikheid tot ‘n stel reëls en regulasies wat deur die Huiseienaarsvereniging (HEV) of die Deeltitelskema se Regspersoon opgelê word, gaan verbind. Maak seker dat jy met hierdie reëls tevrede is voordat jy enigiets teken! Ons howe het onlangs weer die algemene beginsel bevestig dat jy gebonde is aan dit waartoe jy jouself kontraktueel verbind. ‘n Onlangse uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl (HHA) dien as ‘n gepaste voorbeeld hiervan.

Huiseienaarsverenigings en Regspersone behoort in die besonder verheug te wees oor hierdie uitspraak, wat die vorige uitspraak omgekeer het. Die Hooggeregshof het aanvanklik beslis dat die spoedbeperkingsreëls wat deur die betrokke landgoed opgelê is, ongeldig was, aangesien dit ‘n onregmatige poging sou wees, om die magte van die Staat ten opsigte van openbare paaie oor te neem. 

Spoedoortredingsboetes op ‘n gholflandgoed 

  • ‘n Groot gholflandgoed, bestaande uit ongeveer 890 eie- en deeltiteleiendomme met aansienlike gemeenskaplike areas en fasiliteite, word deur ‘n netwerk van paaie en straatjies gedien. ’n Spoedbeperking van 40km/h is ingestel, met boetes wat vir die oorskryding van die spoedgrens opgelê word. 
  • ‘n Huiseienaar is met R3,000 beboet vir sy dogter wat die spoedbeperking herhaaldelik oorskry het. Die eienaar het geweier om te betaal, waarna die partye die dispuut in die howe verder geneem het. 
  • Aanvanklik het die Hooggeregshof beslis dat die spoedbeperkingsreël ongeldig was, aangesien die landgoed se paaie “openbare paaie” sou wees.
  • Die Appèlhof verwerp hierdie uitspraak egter en beslis dat die landgoed ‘n “privaat dorpsgebied” is en dat sy paaie “privaat paaie” is. Dit was vanuit die staanspoor met die ontwikkeling van die landgoed die geval. Die “algemene publiek” het geen reg op toegang tot die landgoed se paaie nie. Toegang word deur elektriese heinings rondom die perseel ingeperk. Toegang word slegs met streng kontrole by toegangspunte aan eienaars, huurders, werknemers, gaste, genooides en ander “behoorlik gemagtigde persone” verleen. 
  • Die Appèlhof gaan verder en bevind dat selfs indien die paaie “openbare paaie” was, het eienaars vrywilliglik ingestem en hulself kontraktueel verbind om die landgoed se paaie onderhewig aan die gedragsreëls te gebruik.  Aangesien genooides slegs op die landgoed toegelaat word met die eienaar se voorafgaande toestemming, is die reël wat bepaal dat die eienaar aanspreeklik is vir oortreding van die reëls deur ‘n genooide persoon, geldig.
  • Die landgoed se instelling van ‘n spoedbeperking is beslis nie onredelik nie. Die teenwoordigheid van kinders, voetgangers en diere (wilde diere en troeteldiere) op die landgoed vereis beskerming teen haastige bestuurders. 

Die eindresultaat is dat die landgoed se spoedbeperking geldig is. Die landgoed mag wel boetes vir oortredings oplê. Die hof beveel dat die eienaar sy dogter se boetes, sowel as ‘n gedeelte van die (aansienlike) regskostes, moet betaal