“An income tax form is like a laundry list – either way you lose your shirt” (Volgens die komediant Fred Allen.)

Hierdie artikel is vir jou van belang indien jy óf ‘n Suid-Afrikaner is wat in die buiteland werk, óf jy so ‘n persoon in jou diens het. Indien jy nie in enige van daardie kategorieë val nie, oorweeg dit gerus om hierdie artikel aan te stuur aan iemand wat daarby kan baat vind.

As werknemer wat buitelandse vergoeding ontvang (salaris, verlofbetalings, bonusse, toelae, kommissie, ens.), geniet jy tans onbeperkte belastingvrystelling (op slegs dáárdie vergoeding, nie op ander buitelandse vergoeding nie), mits jy in die buiteland werk – 

 • Vir meer as ‘n totaal van 183 dae gedurende enige 12 maande periode, en
 • Meer as 60 van daardie dae agtereenvolgend is.

Dit gaan egter vanaf 1 Maart 2020 verander. Hierna sal slegs die eerste R1 miljoen per jaar van jou vergoeding vrygestel wees – jy sal in Suid-Afrika belasting moet betaal op alles wat jy meer as hierdie eerste R1 miljoen per jaar in die buiteland verdien. Met die swak Rand wat geen tekens van verbetering toon nie, gaan ‘n groot aantal buitelandse werknemers en hul werkgewers hierdeur beïnvloed word.

Is jy ‘n “belasting-inwoner”?

Slegs “belasting-inwoners” gaan hierdeur beïnvloed word. Die eerste ding wat jy dus moet vasstel is of jy steeds ‘n belasting-inwoner is of nie. Dit is ‘n redelike tegniese ondersoek, so indien daar enige twyfel bestaan, wees liewer veilig en verkry eerder professionele advies.

Om die tegniese aanslag te illustreer – fisiese emigrasie/hervestiging en “finansiële emigrasie” is verskillende begrippe en beteken nie dieselfde as “belastingemigrasie” nie. 

Verder is die Inkomstebelastingwet se toets om te bepaal of ‘n persoon ‘n belasting-inwoner is al dan nie, nie ‘n toonbeeld van duidelikheid nie. Jy is ‘n “inwoner vir belasting-doeleindes” indien jy ‘n gewone inwoner is óf ‘n inwoner ingevolge die “fisiese teenwoordigheidstoets” – 

 1. Volgens SARS is jy ‘n “gewone inwoner” indien Suid-Afrika die land is waarheen jy “natuurlik en gewoonlik na sal terugkeer na jou omswerwinge”, jou “gewone of hoofwoonplek”, of jou “werklike woning”. 
 2. Selfs indien jy nie ‘n “gewone inwoner” is nie, kan jy steeds ‘n inwoner wees ingevolge die fisiese teenwoordigheidstoets as jy fisies in Suid-Afrika teenwoordig is vir meer as –
  1. 91 dae in totaal gedurende die betrokke jaar van aanslag; en
  1. 91 dae in totaal gedurende elkeen van die vyf jare van aanslag wat die betrokke jaar van aanslag voorafgaan; en
  1. 915 dae in totaal gedurende daardie vyf voorafgaande jare van aanslag.”   

   Ingevolge die fisiese teenwoordigheidstoets word jy egter nie as ‘n Suid-Afrikaanse belasting-inwoner beskou nie, indien jy vir ‘n periode van ten minste 330 agtereenvolgende dae in die buiteland teenwoordig is. 

Moet jy “belasting-emigrasie” oorweeg?

Indien jy inderdaad ‘n belasting-inwoner is, moenie die moontlikheid oorweeg om daardie status te verander voordat jy volledige, professionele belastingadvies ingewin het nie. “Belasting-emigrasie” en “finansiële emigrasie” is ingewikkelde prosesse vol slaggate. Jy kan byvoorbeeld geregtig wees op buitelandse belastingkortings of ander verligting op jou belasbare (dit wil sê meer as R1 miljoen) buitelandse verdienste, of daar is dalk ander voordele daaraan verbonde vir jou om eerder ‘n belasting-inwoner te bly. Daarom is dit belangrik om jou spesifieke omstandighede met ‘n deskundige te bespreek om vas te stel wat in die geheel vir jou die beste sal wees. 

Die belangrikste is om kennis te neem dat verandering op pad is. Behoorlike en ingeligte langtermynbeplanning is die beste manier om seker te maak dat daar nie enige onvoorsiene, onplesierige belastingverrassings in die toekoms gaan kop uitsteek nie.